Architect Aan Zet

Bouwen zonder vergunning met LAGADO architects in Rotterdam

Architect aan Zet (AAZ) is een nieuwe manier om zonder vergunning te bouwen en verbouwen in Rotterdam. LAGADO architects is per 1 oktober gecertificeerd om op deze snellere manier te mogen bouwen in door de gemeente aangewezen delen van Rotterdam.

Architect-aan-zet-LAGADO-architects-gemeente-Rotterdam-BNA-vergunningsvrij-bouwen-verbouwen-gecertificeerd-bouwen1

Victor heeft de cursus Architect Aan Zet van de BNA Academie in samenwerking met Gemeente Rotterdam gevolgd. Hierdoor zijn we volledig op de hoogte van alle actuele ruimtelijke regelgeving, zoals bestemmingsplannen en welstandseisen. En van alle bouwtechnische regelgeving uit het bouwbesluit met betrekking tot constructies, brandveiligheid en bouwfysica. Het certificaat Architect aan Zet werd uitgereikt door Carlo Schreuder, directeur Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam.

Om welke bouwprojecten gaat het?
Architect aan zet gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

  • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande
    woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één
    twee-onder-een-kap woning. Het mag zowel nieuwbouw als renovatie zijn.
  • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, zoals een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier, mits niet hoger dan 10 meter.
  • Een dakopbouw, dakterras of dakkapel op een eengezinswoning.

LAGADO-architects-serious-studio-for-playful-architecture-JDA-Jasper-Deurloo-home-extension-refurbishment-beam-exposed-orange-dont-move-improve-wip

Hoe werkt Architect aan zet?
Stel, je wilt een huis (ver)bouwen. Op de kaart zie je of je locatie in het groene gebied ligt en dus in aanmerking komt voor Architect aan Zet. Wanneer je hebt besloten om ons de opdracht te verlenen om je project te ontwerpen en begeleiden, melden wij de bouwactiviteit aan bij de gemeente voor Architect aan Zet. Je hoeft geen leges (kosten) te betalen, er wordt namelijk geen vergunning aangevraagd.

Architect-aan-zet-LAGADO-architects-gemeente-Rotterdam-BNA-vergunningsvrij-bouwen-verbouwen-gecertificeerd-bouwen-kaart

Een voorwaarde voor deelname aan Architect Aan Zet is  dat wij een volledige opdracht tot en met oplevering krijgen. Samen met een externe kwaliteitsborger wordt het bouwproject door ons getoetst aan alle geldende regels. Vergunningsvrij bouwen moet uiteraard nog wel aan de bouwregelgeving voldoen. Na oplevering dienen we een
as-built dossier in bij de gemeente, zodat bekend is wat de huidige staat van de bebouwing is. Een langdurig en kostbaar vergunningstraject kan zo worden vermeden en wij kunnen je van begin tot eind helpen bij de realisatie van je plan.

Op www.rotterdam.nl/aaz staat meer informatie over AAZ en de actuele voorwaarden.

Samen vergunningsvrij bouwen?
LAGADO is een serieus buro voor speelse architectuur.
Ben je benieuwd of je project zonder vergunning onder Architect Aan Zet gerealiseerd kan worden? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee, van A tot Zet!